Nederlands ¦ English
Dapper Dragen
Babydragen & kompas voor ouderschap
"Enorm bedankt voor al je leerzame tips en informatie. Ik ben met meer zelfvertrouwen vertrokken."
"Lerares deed het goed, was ervaringsdeskundige en enthousiast!"

Veiligheid en algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Veiligheid

Algemeen

Alle door Dapper Dragen aanbevolen dragers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Echter, het is de fabrikant die hier de eindverantwoordelijkheid voor draagt. Het wordt ten strengste afgeraden om kinderen te dragen in doeken die daar niet speciaal voor vervaardigd zijn.

Ondanks dat Dapper Dragen aanwijzingen geeft over correct en ergonomisch gebruik van verschillende dragers, is het correcte gebruik de verantwoordelijkheid van de cliënt. Dapper Dragen is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van verkeerd gebruik van de drager.

Babydragen

Het dragen van een baby in een drager mag enkel na instructie van een deskundige worden gedaan. Het wordt ten strengste afgeraden om dit naar eigen inzicht te doen, aangezien de kans op letsel aanzienlijk is.

Buikdragen

Het ondersteunen van een zwangere buik met een draagdoek mag enkel na instructie van een deskundige worden gedaan. Het wordt ten strengste afgeraden om dit naar eigen inzicht te doen, aangezien de kans op letsel aanzienlijk is.

Algemene voorwaarden

Privacy

Dapper Dragen gebruikt persoonsgegevens alleen voor interne doeleinden (facturering, communicatie, etc.). Dapper Dragen bewaart enkel de gegevens die hiervoor strikt noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens zullen nimmer met andere partijen worden gedeeld.

Annuleren van een afspraak

Er zal altijd een afspraakbevestiging per e-mail worden verstuurd. Annuleren van de afspraak kan kostenloos tot 24 uur van tevoren; daarna wordt het standaardtarief voor de afspraak bij u in rekening gebracht. Onder een afspraak wordt verstaan: consult, workshop, of bezoek met ander doel, die tegen betaling plaatsvindt en waar Dapper Dragen een afspraakbevestiging van heeft verstuurd.

Copyright

Op al het materiaal (teksten, afbeeldingen, etc.) op de website dapperdragen.nl, evenals al het materiaal dat onderdeel uitmaakt van een cursus of workshop, en het materiaal dat al dan niet elektronisch wordt toegezonden rust auteursrecht. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dapper Dragen (gedeelten van) dit materiaal te kopiëren, te verspreiden, of anderszins te gebruiken voor niet-persoonlijke doeleinden.

Disclaimer

Ondanks dat Dapper Dragen de grootst mogelijke zorg besteedt aan haar website en ander materiaal, kan het voorkomen dat er fouten optreden. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het materiaal.

© Dapper Dragen 2020
KvK: 53821874
Veiligheid en algemene voorwaarden
Dapper Dragen
Babydragen &
kompas voor ouderschap
W.J. van Ghentstraat 6 Vught
melinda@dapperdragen.nl
Tel: 06-26679726
Facebook@DapperDragen @BabyCafeVught